Концепція додаткової освіти дітей до 2020 року | програма

Необхідність модернізації додаткової освіти (ДО) назріла давно, реалізувати її планується до 2020 року — відповідно до Концепції, затвердженої урядовим розпорядженням N +1726-р від 04.09.2014 року.

Що таке додаткову освіту

Під допобразованіем маються на увазі наднормативні програми, не включені до переліку обов’язкових до вивчення, згідно федеральних і регіональних стандартів.

У сфері ДО існує достатньо проблем:

 • Немає ефективного моніторингу, що дозволяє оцінити якість програми і знання учнів.
 • Застаріла навчальна база і інфраструктура.
 • У батьків, викладачів і дітей відсутня мотивація.

Наведений перелік не повний. Концепція розвитку, згадана вище, розроблена для відновлення існуючого додаткової освіти, підвищення його конкурентоспроможності.

Додаткова освіта школярів

Місія

Документ акцентує увагу на місії, цілі і завдання, реалізація яких дозволити радикально змістити акценти в існуючій освітній системі. Це необхідно, тому що завдання масово забезпечити обов’язкове навчання і зробити більш доступним середню спеціальну та вищу освіту, вирішена.

Цінності і потреби сучасного суспільства змінюються — змінюється і місія додаткової освіти. Концепція бачить її:

 • У створенні умов для особистісного розвитку дітей, надання їм можливості для самовираження.
 • Мотивації молодшого покоління до творчого, наукового, спортивного, трудовому розвитку.
 • Впровадженні в програми навчання варіативності, їх персоналізації.

Це означає, що в 2020 році в рази зросте привабливість системи ДО, тому що в її основу ляже модель «освіта для людини». Цінність цієї моделі — в персоналізації та вільний вибір навчальних програм, збільшення мотиваційного потенціалу, відкритості.

завдання

Існуюча система ДО — це свого роду «соціальний ліфт» для дитини. У навчальних закладах дошкільнята і школярі отримують базову підготовку в необхідному для нормального розвитку обсязі. Обов’язкова підготовка — право всіх дітей, незалежно від соціального статусу, здоров’я і фінансового становища сім’ї, в якій вони виховуються.

Орієнтиром є не персоналізований підхід, а предметне вивчення, спрямоване на результат. Реалізація Концепції додаткової освіти дітей до 2020 року дозволить вирішити цю та інші не менш важливі завдання:

 • Створить сприятливі умови для дитячих і підліткових ініціатив, їх успішної реалізації.
 • Забезпечить доступ до сучасних технологій і глобальним знань.
 • Модернізує інфраструктуру додаткової освіти за рахунок державної підтримки та підвищення інвестиційної привабливості.
 • Сприятиме залученню та участі сімей в програмах допобразованія.
 • Запровадить ефективні інструменти оцінки дитячих і підліткових результатів.
 • Дозволить оновити зміст навчальних програм так, щоб вони збігалися з інтересами конкретної дитини, відповідали цінностям і потребам суспільства.

Урок додаткової освіти

етапи реалізації

Реалізація проходить в 2 етапи.

На 1-му етапі, розрахованому на період з 2014 по 2017 роки, фахівці профільних відомств розробили конкретні заходи, що стосуються фінансування, управління, інформування суспільства, модернізації програм. Вони лягли в основу плану реалізації (затверджений розпорядженням №729-р від 24.04.2015 р).

2-й етап стартував в поточному році і розрахований на період 2018-2020 років. Він стосується практичного впровадження заходів і програм розвитку установ додаткової освіти, включених до плану. Під пильною увагою — пілотні проекти і результати.

Пропонуємо ознайомитися з повним текстом концепції додаткової освіти:

Основні характеристики

Стратегія розвитку додаткової освіти до 2020 року охоплює широкий спектр питань, спрямованих на підвищення статусу та авторитету додаткової освіти. Головні аспекти стратегії стосуються:

 • особистісно-розвиваючого потенціалу;
 • конкурентних переваг перед іншими освітніми формами;
 • унікалізації програм ДО.

Особистісно-розвивальний потенціал

Це принципово новий підхід до навчального процесу в цілому і дитини як індивідууму. Він досягається завдяки комплексному підходу, що включає:

 • Добровільний вибір учням навчальної програми, інтенсивності її вивчення, викладача.
 • Можливості експериментувати зі змістом програм ДО, формами їх подачі, оцінкою підсумкових результатів.
 • Введення в навчальний процес соціальної взаємодії і практики. Це може бути волонтерська діяльність і будь-яка інша соціальна практика.
 • Тісний взаємозв’язок освітнього процесу і життя. Сьогодні деякі складові навчального процесу — теорія, відірвана від реальності.
 • Об’єднання учнів різних вікових груп в групи. Це стане новим соціальним і культурним досвідом, поліпшить комунікацію різних вікових груп.
 • Право на власний досвід дітей і підлітків, що купується методом проб і помилок.

Допобразованіе школяра

Конкурентні переваги

У концептуального ДО є конкурентних переваг перед існуючим формальним підходом до освітніх програм. Серед основних плюсів слід виділити:

 • Свободу вибору.
 • Його індивідуальність.
 • Доступність інформації, що цікавить кожному бажаючому.
 • Глобальні знання в обраній галузі.
 • Оперативну адаптацію програм до змін в світі і суспільстві. Вона досягається за рахунок варіативності їх змісту.
 • Персоналізацію навчання.

Автори Концепції приділили багато уваги саме персоналізації програм, особистісним прав дитини. Без цього не вийде створити оптимальні умови для соціалізації та адаптації підростаючого покоління, задовольнити їх інтелектуальні та естетичні інтереси.

Стратегія розвитку освіти від 2020 до 2025 року: світ відео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector